Kas yra socialinė harmonija?

Daugiakultūrė visuomenė yra visuomenė, susidedanti iš kelių sociokultūrinių bendruomenių su visais jų pranašumais ir nedideliais prasmių, vertybių ir organizacinių formų skirtumais. Daugiakultūrėje visuomenėje visada turi būti vykdoma lygybė, kad būtų išvengta konfliktų dėl uždaros stratifikacijos ir socialinių skirtumų siekiant socialinės harmonijos. Kas čia?

Harmonija pažodžiui paimta iš graikiško žodžio harmonija. Anot Didžiojo pasaulio kalbų žodyno, tai galima interpretuoti kaip jausmų, veiksmų, idėjų ir interesų išraišką; harmonija; ir harmonija. Taigi, pati socialinė harmonija yra sąlyga, kai individai gyvena pagal savo visuomenės tikslus.

Socialinė harmonija vyksta visuomenėje, kuriai būdingas solidarumas, būtent santarvė ar solidarumas. Žodis solidarumas apibūdina asmenų ir (arba) grupių santykių būseną, pagrįstą bendrais moraliniais jausmais ir įsitikinimais.

(Taip pat skaitykite: Socialinės lygybės sampratos žinojimas)

Kaip kuriama socialinė harmonija? Iš esmės tai galima padaryti įvairiais būdais, įskaitant laikymąsi taikomų normų, bendradarbiavimą sprendžiant problemą ir pagarbą vienas kitam

Negana to, komforto, ramybės ir harmonijos jausmą socialiniame gyvenime galima pasiekti ir draugiškai elgiantis su kitais, gerbiant visuomenėje egzistuojančią įvairovę, suvokiant, kad yra charakterio, požiūrio ir charakterio bei pozityvaus mąstymo skirtumų.

Socialinė harmonija yra glaudžiai susijusi su socialine lygybe, kurią galima interpretuoti kaip socialinę politinę tvarką, kurioje visi žmonės, esantys tam tikroje visuomenėje ar grupėje, turi tą patį statusą. Tai apima bent tas pačias įstatymų numatytas teises, saugumo užtikrinimą, balsavimo teisės įgijimą, žodžio ir susirinkimų laisvę ir tai, kiek šios teisės nėra asmeninio pobūdžio ar susirūpinimą keliančios teisės.