Įvairių rūšių vertybės ir normos visuomenėje

Kasdieniniame gyvenime sutiksite įvairių tipų žmonių. Yra žmonių, kurie yra draugiški ir mandagūs, tačiau yra ir šiek tiek grubių, abejingų. Pavyzdžiui, kai mes matome žmones, kurie valgo ledus, bet kai jie baigsis, jie tiesiog išmeta šiukšles ir jos ne vietoje. Tai matydami norime jam papeikti, žinoma, mandagiai. Nes šiame gyvenime turime palaikyti visuomenėje galiojančias vertybes ir normas. Žinoma, jei prioritetą teikiame vertybėms ir normoms, tada galime gyventi harmoningai ir harmoningai visuomenėje.

Bet ar jau žinote įvairias vertybes ir normas, galiojančias pasaulio visuomenėje? Jei ne, galite perskaityti šį straipsnį, kol jis bus baigtas!

Vertybės ir normos visuomenėje

Esant indigo ir normoms, atrodo, kad visuomenė turi tikslus ir gaires, kad galėtų gyventi harmoningai visuomenėje. Visuomenėje galioja daugybė vertybių ir normų, kai kurios iš jų panašios į šias.

Rezultatas

Vertybė reiškia viską, kas visuomenėje laikoma gera ir bloga. Mūsų vertybės gali būti naudojamos kaip pagrindas apsvarstyti nustatant požiūrį ir priimant sprendimus. Socialinės vertybės bus nustatomos pagal žmonių kultūrą. Taigi būtent tai gali sukelti vertybių skirtumus tarp bendruomenės grupių. Vertės charakteristikos yra šios:

Bus suformuota iš socialinės sąveikos proceso visuomenėje

Pavyzdžiui, pagarbos pagyvenusiems žmonėms vertę išmokome nuo vaikystės bendraudami su tėvais

Gali paveikti asmens, kaip visuomenės nario, asmenybę

Pavyzdžiai yra vertybės, kurios teikia pirmenybę bendriems interesams, pavyzdžiui, pagalbos požiūris.

Veiksmams yra skirtingas poveikis arba poveikis

Gali būti toks sąžiningas žmogus nemeluotų.

Kiekvienoje bendruomenės grupėje jis skiriasi

Kiekviena bendruomenės grupė gali turėti skirtingas vertybes, atsižvelgdama į gautą sąveiką ar mokymą.

Socialiniame gyvenime yra keletas vertybių tipų:

  1. Materialinė vertė, būtent viskas, kas naudinga žmogaus organizmui. Nesvarbu, ar tai maistas, ar vaistai. 
  2. Gyvybinė vertė yra viskas, kas naudinga žmonėms vykdyti savo veiklą. Pavyzdžiui, knygos studijoms, motociklai motociklų taksi ir kt
  3. Dvasinė vertybė yra viskas, kas naudinga žmogaus protui (dvasinis). Ši vertė yra suskirstyta į keletą tipų:
  • Tiesos vertė 
  • Grožio vertė
  • Moralinės vertybės 
  • Religinė vertė

Dabar sužinokime apie visuomenėje galiojančias normas.

Norm

Normos - tai taisyklių visuma įsakymų ar draudimų forma, nustatoma abipusiu susitarimu. Tikra, tvirta ir aiški, kas skiriasi nuo vertybių.

Socialinių normų ypatybės yra šios:

Nerašyta

Normos bus prisimintos ir pritaikytos tik kasdieniame gyvenime

Ar abipusio susitarimo rezultatas

Normos taps taisyklėmis, kurios veikia reguliuodamos visų visuomenės narių elgesį. Štai kodėl socialinės normos turi būti grindžiamos abipusiu susitarimu.

Gali pasikeisti  

Normos susidaro iš visuomenėje vykstančio sąveikos proceso, kad jos galėtų patirti pokyčius, pagrįstus bendruomenės poreikiais.

Pakluskite kartu  

Kaip taisyklė, galiojanti visuomenėje, visuomenės nariai turi palaikyti ir laikytis socialinių normų.

Yra sankcijos / sankcijos  

Šios bausmės / sankcijos gali būti lengvos, vidutinės ir griežtos. Baudos / sankcijos bus skiriamos visiems, pažeidusiems galiojančias normas.

Žinodami normų ypatybes, dabar mums laikas žinoti įvairias normų rūšis.

Remiantis sankcijų lygiu:

1. Kaip ( naudojimas )

Veiksmai ar elgesys, kuriuos atlieka kažkas iš bendruomenės grupės, tačiau jie nevyksta nuolat. Pavyzdžiui, kaip tinkamai ir mandagiai rengtis. Jei jie bus pažeisti, jie gaus įspėjimą.

2. Įpročiai ( liaudies keliai )

Veiksmai, atliekami pakartotinai su aiškiu tikslu, kurie laikomi gerais. Jei tai daro grupė žmonių, tai galima pavadinti tradicija. Pavyzdžiui, įprotis gerbti ir vykdyti tėvų įsakymus. Ir jei jie bus pažeisti, jie taip pat gaus įspėjimą.

3. Elgesio kodeksas ( papročiai )

Įvairios taisyklės, kurias priėmė bendruomenė. Ir dažniausiai siejamas su religiniais įsitikinimais ar įsitikinimais. Sankcijos gali būti griežtesnės. Pavyzdžiui, draudimas vogti, draudimas žudyti ir pan.

4. Muitinė ( muitinė )

Amžino pobūdžio elgesio rinkinys, labai tvirtai prisirišęs prie jų besilaikančios visuomenės. Pažeidusiems sankcijos yra gana sunkios. Pavyzdžiui, tas, kuris pažeidžia tradicinės ceremonijos įgyvendinimą, bus baudžiamas pašalinimo iš grupės forma.

Remiantis šaltiniais

1. Religinės normos

Bus kilęs iš Visagalio Dievo, turi absoliučių savybių ir jo turi laikytis kiekvienas religijos šalininkas. Tokie kaip religiniai mokymai labdarai.

2. Padorumo normos

Turi žmogaus sąžinės šaltinį nustatyti, kas yra gerai, o kas - blogai. Gali suformuoti žmogaus charakterį ar charakterį, pavyzdžiui, sąžiningą požiūrį.

3. Mandagumo normos

Šios normos grindžiamos visuomenėje vyraujančiais įpročiais, tinkamumu ir tinkamumu. Pavyzdžiui, būti pagarbiam savo tėvams, mandagiam ir mandagiam visiems ir pan.

4. Teisinės normos

Ateis kažkas, turintis pareigas ar valdžią. Turi prievartinį pobūdį ir siekia apsaugoti bei palaikyti bendruomenės tvarką. Pavyzdžiui, nedaryti nusikalstamų veikų ir kt.

Taigi, tai yra keletas mūsų visuomenėje galiojančių vertybių ir normų tipų. Būtų puiku, jei galėtume laikytis šių dviejų dalykų savo kasdieniame gyvenime. Taigi, jei turite klausimų apie tai, parašykite toliau pateiktose pastabose!