Mokslo ir technologijų pažangos įtaka pasauliui

Technologijų pažanga šiuo metu auga labai greitai, tai neišvengiama, nes yra daugybė naujovių, kurios atsirado plėtojant mokslą ir technologijas (mokslas ir technologijos). Tai, be abejo, teigiamai veikia šalį, todėl gali paskatinti spartesnį vystymąsi, praplėsti akiratį ir šviesti žmones.

Pats mokslo ir technologijų apibrėžimas yra informacijos šaltinis, kuris gali suteikti įžvalgos ir galimybių technologijų srityje. Kur pasiekta mokslo ir technologijos pažanga dabar teikia patogumą ir komfortą žmogaus gyvenimui.

Tačiau, laikantis natūralaus visko dėsnio, pokyčiai neišvengiamai atneš tam tikrų šalutinių reiškinių kiekvienai ciklo šaliai. Taigi, koks yra teigiamas ir neigiamas spartaus mokslo ir technologijų progreso poveikis pasauliui, kalbant apie politiką, ekonomiką, sociokultūrą ir teisę?

Teigiama mokslo ir technologijų pažangos įtaka

Politiniai aspektai

Mokslo ir technologijų pažanga padarė tokias vertybes kaip demokratinė laisvė ir atvirumas įtaką Pasaulio tautos proto pažangai ir dalyvavimui. Šios vertybės bus gera kontrolės švarios, sąžiningos, teisingos ir sugebančios gerai priimti bendruomenės siekius valdžios tęstinumas.

Ekonominiai aspektai

Kalbant apie ekonomiką, mokslo ir technologijų pažanga gali skatinti užsienio investicijas, didinti žmonių gerovę, didinti įsidarbinimo galimybes ir užsienio valiutas bei atverti tarptautines rinkas vidaus gamybai.

Socialiniai-kultūriniai aspektai

Atsiradus internetui ir rafinuotoms programėlėms , kažkas galėjo lengviau gauti informaciją iš bet kur ir bet kada. Tai taip pat vaidina didinant kasdienės veiklos efektyvumą.

Teisiniai aspektai

Mokslo ir technologijų pažanga turės įtakos gynybai ir saugumui, teisinei valstybei, demokratijai, o žmogaus teisių reikalavimai stiprėja. Be to, stiprėja paklausa dėl skaidresnių, profesionalesnių ir atsakingesnių teisėsaugos pareigų.

(Taip pat skaitykite: 2020 m. Technologijų tendencijos, kas yra „Edutech“?)

Be to, taip pat bus sustiprintas teisinis reglamentavimas ir įstatyminių reglamentų, kurie yra naudingi ir apskritai žmonių labui, priėmimas.

Neigiama mokslo ir technologijų raidos įtaka

Politiniai aspektai

Tobulėjant mokslui ir technologijoms, gali būti, kad visuomenė gali klaidingai suprasti tokias vertybes kaip demokratinė laisvė ir atvirumas. Tai gali sutrikdyti politinį stabilumą šalyje.

Ekonominiai aspektai

Ekonomikos srityje mokslo ir technologijų plėtra gali būti žalinga, nes tai gali padidinti laisvą prekybą, dėl kurios vietiniai produktai tampa spaudžiami, atsiranda socialinė nelygybė dėl laisvos konkurencijos, galimybės šalies ekonomiką kontroliuoti užsieniečiams, o dar blogiau - ekonominį reguliavimo mechanizmą visiškai reguliuoja rinka, kad vyriausybė veiktų tik reguliatorius.

Socialiniai-kultūriniai aspektai

Ši mokslo ir technologijų pažanga gali sukelti hedonizmą, taip pat vartojantį gyvenimo būdą ir individualizmą. Tai, žinoma, sukelia socialinę nelygybę, jei asmuo negali gerai priimti mokslo ir technologijų įtakos. Be to, nerimaujama dėl socialinių ir religinių vertybių išblėsimo. Kai dėl technologijų pažangos kas nors kartais gali pamiršti savo santykius su kitais žmonėmis ir pažeisti religines normas, pavyzdžiui, vagystę įsilaužus į finansų įstaigą ir pan.

Teisiniai aspektai

Baiminamasi, kad mokslo ir technologijų pažanga teisės srityje sukels anarchistinius visuomenės veiksmus, kurie sutrikdys tautos vienybę ir vientisumą, nacionalinį saugumą ir stabilumą. Todėl reikia rasti sprendimą kovojant su mokslo ir technologijų įtaka šaliai, kad šiuos technologinius laimėjimus būtų galima panaudoti daugelio žmonių labui. Vienas iš jų yra mokslo ir technologijų plėtra, kuri turi atitikti Pancasilos principus, būtent „Vieną Dievą“ ir palaikoma 1945 m. Konstitucijos, siekiant skatinti visuomenės gerovę ir šviesti tautos gyvenimą.

Be to, tikimasi, kad ekonominio atsparumo šalis nebus per daug priklausoma nuo daugiašalių agentūrų, o stiprins vidaus gamybą naudodama vietines žaliavas ir bus orientuota į žmones.