Alternatyvios energijos tipai

Alternatyvi energija yra terminas, nurodantis visus naudojamus energijos šaltinius, kuriais siekiama pakeisti įprastą kurą be netikėtų to pasekmių. Paprastai šis terminas vartojamas siekiant sumažinti angliavandenilių kuro, darančio žalą aplinkai dėl didelio anglies dvideginio išmetimo, naudojimą, o tai labai prisideda prie visuotinio atšilimo, paremto Tarpvyriausybine klimato kaitos komisija.

Per daugelį metų tai, kas yra alternatyvi energija, pasikeitė dėl daugybės atsiradusių energijos variantų, nors ir skirtingais jų naudojimo tikslais. Keletas alternatyvios energijos pavyzdžių yra saulės energija, vandens energija ir vėjo energija.

Bet kaip alternatyvi energija gali būti naudojama kaip elektros energijos šaltinis? (Peržiūrėti Nuotrauka)

Iš esmės saulės energiją galima suskirstyti į šilumos energiją ir šviesos energiją. Tada saulės baterijos sugeria abi energijos rūšis. Iš čia saulės energija perduodama įvairioms vietoms ar pastatams, kuriems reikia elektros energijos, pavyzdžiui, namams ir biurams.

(Taip pat skaitykite: Aplinkai nekenksmingos energijos rūšys, galinčios sumažinti taršą)

Alternatyvi energija naudojama ne tik elektrai gaminti, žinote, bet ji taip pat gali būti naudojama transporto priemonių kurui, pavyzdžiui, biokurui. Biokuras yra alternatyvios energijos rūšis, gaunama iš jatrofos, kukurūzų ir saldžiųjų bulvių.

Be biokuro, yra ir biomasė. Biomasė yra energijos šaltinis, gaunamas iš gyvų būtybių, pavyzdžiui, atliekų ar žmonių ir gyvūnų atliekų šalinimo. Gautas perdirbimas dujų pavidalu vadinamas biodujomis.

Hmm ... Galbūt tai skamba purvinai, bet žinote, kad biodujos gali sumažinti atliekų kiekį. Be to, biodujos taip pat gali sumažinti šiltnamio efektą, nes iš biomasės gaunamos dujos nėra tiesiogiai išleidžiamos į atmosferą, o yra apdorojamos kaip energijos šaltinis.

Be jau minėtųjų, yra daugybė kitų energijų, kurias galime panaudoti. Kai kurie iš jų yra geoterminė energija, vandenilio energija ir vandenyno bangų energija.