Asmens, grupės ir socialinių santykių apibrėžimas

Žmonės yra socialinės būtybės, kur žmonės negali gyventi be kitų žmonių. Tai rodo, kad kiekviename asmenyje yra noras ir poreikis gyventi gyvenimą su kitais asmenimis ir sukurti socialinius santykius. Bet ar žinote, ką reiškia individualūs, grupiniai ir socialiniai santykiai?

Individo apibrėžimas yra mažiausia bendruomenės grupės dalis, kurios negalima atskirti į mažesnes dalis. Žodis individas kilęs iš graikų kalbos „ Individum“, kuris reiškia nedalytą, kai sociologijoje individas apibrėžiamas kaip organizacija (kažkas), kuri yra laisva arba nėra susijusi su kitomis organizacijomis veiksmų, minčių ir elgesio prasme.

Tuo tarpu socialinė grupė yra grupė žmonių, kurie bendrauja su nusistovėjusiais bendraisiais modeliais. Žmonių grupę galima vadinti socialine grupe, jei ji atitinka tris pagrindinius reikalavimus, t. Y. Kad kiekvienas grupės narys supranta, jog yra grupės narys, kiekvienas grupės narys turi vienodą pagrindą ar savybes, yra normų ir elgesio modelių struktūra.

(Taip pat skaitykite: Žinodami socialinės sąveikos formas)

Nejučia aplink mus egzistuoja daugybė socialinių grupių formų. Kur tikimasi, kad viena iš jos funkcijų galės reguliuoti santykių tarp asmenų nustatymo procedūras. Kuriant socialinę grupę reikia atsižvelgti į keletą dalykų, įskaitant:

  1. Socialinė institucija yra normas reguliuojanti gyvenimą, kuri laikoma svarbia ir naudojama siekiant bendrų tikslų.
  2. Socialinė tvarka yra sąlyga, kai socialiniai santykiai, vykstantys tarp visuomenės narių, yra darnūs, harmoningi ir darnūs pagal visuomenėje galiojančias vertybes ir normas. Kur socialinė tvarka formuojama per tvarkos, tvarkos, nuoseklumo ir modelių etapus.
  3. Tvarkinga - tai socialinė grupė arba visuomenė, apie kurią galima sakyti, kad ji yra tvarkinga, kai toje grupėje yra daugybė vertybių ir normų, kurios veikia harmoningai su gyvenimu ir kurių laikosi jos nariai.
  4. Socialinė tvarka yra socialinės grupės sistema, kurioje kiekvienas narys paklūsta ir vykdo visas vertybes ir normas, kurios buvo sureguliuotos visiškai suvokiant.
  5. Reguliarumas - tai socialinių grupių narių reguliarumas, vykdomas visiškai suprantant, nuolat vykdomas ir nuolatinis.
  6. Šablonai reiškia beveik tą patį, kas taisyklingumas, tik jie labiau sutelkia dėmesį į ryšį tarp socialinės tvarkos ir socialinės sąveikos formos bei spalvos.

Socialiniai santykiai

Socialiniai santykiai yra sąveika tarp individų, individų ir grupių, tarp grupių ir jų aplinkos ir daro įtaką vienas kitam jų gyvenime. Šis socialinis santykis dažnai siejamas su socialine sąveika, kurios abi yra glaudžiai susijusios kaip pagrindinė socialinių santykių forma. Nėra socialinių santykių be socialinės sąveikos.

Socialinė sąveika yra abipusis santykis (socialinis) abipusės įtakos forma tarp individų, tarp individų ir grupių bei tarp grupių. Yra 6 veiksniai, turintys įtakos socialinės sąveikos formavimuisi: imitacija, įtaiga, identifikacija, simpatija, empatija ir motyvacija.

Kaip ir veiksniai, palaikantys socialinės sąveikos kūrimą, yra sąlygų, kurios turi būti įvykdytos socialinei sąveikai sukurti, būtent veikėjų skaičius, socialiniai kontaktai ir bendravimas.

Apskritai sąveikos formas, pagrįstas jų tikslais, galima suskirstyti į 2, būtent asociatyvią socialinę sąveiką, vedančią į vienybę, pavyzdžiui, bendradarbiavimą, akomodaciją, asimiliaciją ir ginčus. Antroji yra disociatyvi socialinė sąveika, kurianti susiskaldymą arba turinti neigiamų tikslų. Pavyzdžiui, prieštaravimas, konkurencija (konkurencija), konfliktas (konfliktas).