Žinoti gradientų savybes

Ar kada pastebėjote laiptų nuolydį, vedantį į antrą namo aukštą? Jūs galite įsivaizduoti, kad norint jį teisingai pareikalauti tikslumo ir tikslumo? Ypač apskaičiuojant nuolydžio lygį. Matematikoje tiesės nuolydis arba nuolydis yra skaičius, nurodantis tiesės kryptį ir statumą. Neteisingas apskaičiavimas nustatant šį nuolydį tikrai sukels nepatogumų, kai jis žingsniuos. Na, iš šio laiptų pastato taip pat galite išmokti atpažinti aplink esančio nuolydžio ar nuolydžio savybes ir apskaičiuoti jį formulėmis pagal jų atitinkamas savybes.

Pati gradientas yra skaičius, kuris rodo  kryptis  ir  Stromość iš  linija, nuolydis arba transporto priemonės polinkio vertė tiesia linija. Paprastai gradientas žymimas raide „m“. Kur, šis gradientas nulems tiesės pasvirimą ties Dekarto koordinatėmis.

Ši nuolydžio vertė gaunama lyginant vertikalios krypties (y vertės) pokytį su tiesės horizontalios krypties (x vertės) pokyčiu. Tačiau iš esmės principai, naudojami nustatant tiesės gradientą, yra vienodi. Matematiškai gradientas formuluojamas taip:

(Taip pat skaitykite: Kas yra matematinė indukcija?)

gradientas

Yra 3 gradiento charakteristikos, kurias reikia žinoti, įskaitant horizontalių ir vertikalių linijų nuolydžius, du lygiagrečių tiesių gradientus ir du paskutinius statmeną gradientą. Toliau bus aprašytos gradiento savybės!

  • Horizontalios ir vertikalios linijos gradientai

Horizontali linija, lygiagreti x ašiai, taškų koordinatės yra tokios pačios, kad gradientas būtų lygus nuliui. Vertikali linija, lygiagreti y ašiai, taškų abscisės yra vienodos, todėl nuolydis nėra apibrėžtas.

  • Gradientas dvi lygiagrečios linijos

Šios dvi linijos gali būti lygiagrečios arba statmenos viena kitai. Santykis tarp dviejų tiesių daro dviejų tiesių nuolydžių vertę ryšį. Tada nuolydžio vertės formulė yra l1∥l2 → ml1 = ml2.

  • Dviejų statmenų linijų gradientas

Dviejų statmenų tiesių gradiento vertės santykis yra priešingas kitų tiesių gradientui. Be to, taip pat galima teigti, kad dėl lygties dviejų tiesių daugybos vertė bus -1. Matematinė formulė yra tokia: If1⊥l2 → m2 = −1m1 arba1m2 = −1.