Normų vaidmuo kuriant teisingumą

Pasaulis yra konstitucinė valstybė, tai pabrėžiama 1945 m. Konstitucijos 1 straipsnio 3 dalyje. Tai reiškia, kad viskas, tiek veiksmai, tiek valstybės institucijų formavimas, yra pagrįsti teise, taip užtikrinant teisingesnį tautos ir valstybės gyvenimą. Teisė yra norma, kurią formuoja jėga, kuri taikoma visiems žmonėms, siekiant sukurti ir palaikyti darnų gyvenimą kartu. Be normų socialiniame gyvenime bus netvarka.

Teisinės valstybės principą sudaro 3 pagrindiniai elementai, ty teisinė valstybė, lygybė prieš įstatymą ir žmogaus teisių garantija. Taigi teisės normos taip pat turi didesnį vaidmenį, nes jos visus piliečius ir valstybės administratorius įpareigoja ir verčia paklusti įstatymams. Tikslas yra sukurti teisingumą visai visuomenei.

Teisės normų ir kitų normų panašumai yra tai, kad jie visi reguliuoja tvarką visuomenėje, o skirtumas slypi sankcijose. Taigi teisės normos negali būti vykdomos vienos ir reikalauti palaikymo iš institucijų, kurios funkcionuoja, kad laikytųsi normų ir taikytų pažeidėjams sankcijas.

(Taip pat skaitykite: Normų ir rūšių apibrėžimas)

Taigi, be teisingumo kūrimo, valstybė garantuos ir tvarkos kūrimą visuomenėje. Ši situacija vadinama socialine integracija ir būtent čia normos yra svarbios tautos ir valstybės gyvenimui.

Iš esmės normos skatina kurti nacionalinę integraciją, taigi, norint pasiekti teisingumą, kiekvienas pažeidėjas turi gauti sankcijas. Etimologiškai teisingumas kyla iš žodžio „fair“, kuris reiškia (veiksmas) nėra dalinis, tinkamas ir nėra savavališkas.

Yra 3 teisingumo vertybių rūšys, kurios turi pasireikšti teisinėje valstybėje, būtent kaip paskirstomasis teisingumas, teisinis teisingumas ir komutacinis teisingumas.

  • Platinamasis teisingumas yra teisingumo santykis tarp valstybės ir jos piliečių. Valstybės šalys privalo vykdyti teisingumą teikiant gerovę, pagalbą, subsidijas ir galimybę gyventi kartu, remiantis teisėmis ir pareigomis.
  • Teisinis teisingumas yra teisingumo santykis tarp piliečių ir valstybės. Piliečiai privalo vykdyti teisingumą laikydamiesi galiojančių taisyklių.
  • Komutacinis teisingumas yra abipusis teisingumo santykis tarp piliečių.